Krótkie kursy

 

 • karta zgłoszenia na szkolenie (format Word , PDF , ONLINE )
 • karta zgłoszenia na "BILANS 2017 - KIELCE" (format Word , PDF)
 •  

   

   

   BILANS 2017 - Kielce

  Akcja edukacyjna "Bilans 2017 - RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU" prowadzona będzie w formie 4-dniowych spotkań (w okresie listopad 2017r.-styczeń 2018r. 

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe. 

  Miejsce szkoleń:
  sala wykładowa SKwP Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

  Zajęcia w każdym dniu od godz. 9.00

  W formularzu zgłoszenia prosimy podać adres e-mail w celu poinformowania Państwa o ewentualnych zmianach dot. szkolenia.          

  Terminy szkoleń: 
  Gr. I - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  23.11.2017 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości
  12.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP
  14.12.2017 - RACHUNKOWOŚĆ - J. Dudek - biegły rewident
  03.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF


  Gr. II - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  24.11.2017 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  01.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  13.12.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP
  16.01.2018 - RACHUNKOWOŚĆ - prof. Artur Hołda


  Gr. III - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  30.11.2017 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  15.12.2017 - RACHUNKOWOŚĆ - J. Dudek - biegły rewident
  08.01.2018 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  15.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP


  Gr. IV

  04.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - Elżbieta Kulinowska -spec. ds. PDOF
  09.01.2018 - VAT- Małgorzata Mazurkiewicz- biegły rewident
  15.01.2018 - RACHUNKOWOŚĆ - prof. Artur Hołda
  16.01.2018 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - spec. ds. PDOP

   

  Uwaga!!! grupa IV zmiana miejsca szkolenia. Szkolenie odbędzie się w KIELECKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM Ul. Olszewskiego 6

  Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2017" przewidziano z/s miesięcznika „Rachunkowość"- Zamknięcie roku 2017 - cena 1 egz.  189zł.                                                          

  Odpłatność: (obsługa dydaktyczna od 1 osoby)

  · 700 zł. - od jednej osoby 
  · 660zł. - członkowie wspierający

  + wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2017)

  Uwaga!

  W przypadku korzystania z wybranych dni szkolenia odpłatność za każdy dzień wynosi 200 zł. dla członków wspierających 220 zł. dla pozostałych podmiotów.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (faksem, listownie lub e-mail) do dnia 02 stycznia 2018r.  - ZGŁOSZENIA TYLKO NA IV GRUPĘ.


   na górę strony 

   

   PODATEK VAT - SPLIT PAYMENT ORAZ INNE KLUCZOWE ZMIANY WPROWADZANE W 2018 R.-BIEŻĄCE PROBLEMY

  05 stycznia 2018r. godz. 9:00, Szkolenie odbędzie się w KIELECKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM Ul. Olszewskiego 6

   Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT w 2018r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

  Prowadząca  - wysokiej klasy specjalista i ekspert w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, ceniony wykładowca SKwP.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                    · 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 02 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:


  1. KASY REJESTRUJĄCE W 2018 ROKU:
  - nowe ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z FISKALIZACJI NA ROK 2018 - różnice w stosunku do zwolnień obowiązujących w 2017 roku
  - WYMIANA KAS FISKALNYCH - harmonogram, warunki, dla kogo ulga
  - nowe wymogi co do treści paragonu - jak sobie radzić w przypadku ograniczonych możliwości kasy fiskalnej
  2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
  1. Co oznacza formuła split payment (podzielona płatność)?
  2. Czy podatnicy będą obowiązani stosować mechanizm podzielonej płatności?
  3. Jak można uniknąć tego mechanizmu ?-odpowiedź Ministra Finansów
  4. Czy split payment będzie dotyczył każdego podatnika?
  5. Czy sprzedawca będzie obowiązany na fakturach podać nr rachunku bankowego?
  6. W jaki sposób podatnik będzie mógł korzystać ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT?
  7. Do kogo należą środki na rachunku VAT?
  8. Jakie będą korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
  9. Jakie będą korzyści z wcześniejszej zapłaty podatku z rachunku VAT?
  10. Split payment z odwrotne obciążenie
  11. Nowe zasady zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika
  12. Jak można uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT?
  13. Czy o numerze rachunku VAT należy informować urząd skarbowy?
  14. Co gdy na rachunku VAT jest niewystarczająca ilość środków?
  15. Czy split payment jest możliwy do zaliczek?
  3. WPŁYW POWSTANIA SYSTEMU STIR NA PODATEK VAT
  - nowe możliwości wykreślania z rejestru podatników VAT
  - nowe dane dot. podatników udostępniane przez Szefa KAS
  4. NOWA WERSJA STRUKTURY JPK_VAT 2018 - WERSJA NR 3 / KOMENTARZ MINISTRA FINANSÓW
  - najczęściej popełniane błędy w składanych plikach
  5. INNE ZMIANY:
  - tax free
  - ulga na złe długi
  - import towarów
  - zmiany w zakresie tajemnicy skarbowej - więcej danych o kontrahencie może udostępnić urząd skarbowy
  6. SAMOCHÓD W FIRMIE - WYBRANE ZAGADNIENIA
  Problemy rozstrzygnięte utrwaloną praktyką interpretacyjną organów podatkowych oraz orzeczenia WSA i NSA w temacie m.in.:
  - używania pojazdów przez pracowników
  - sprzedaży samochodu
  - prawa do korekty nieodliczonego VAT
  - prawa do stosowania marży przy sprzedaży
  7. FAKTURA:
  - kiedy musi być wystawiona
  - kiedy może być wystawiona
  - elementy faktury określone ustawą a określone rozporządzeniem - różnice
  - anulowanie faktury- zasady
  - czy zgoda na faktury elektroniczne jest konieczna?
  - czy faktura otrzymana mailem to faktura dająca prawo do odliczenia VAT?
  - co robić z fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej oraz papierowej do tej samej transakcji?
  - korygowanie danych kontrahenta - sposób postępowania
  - faktury w JPK-VAT - zasady raportowania
  - jakie dane można poprawiać notą korygującą?
  8. SANKCJE PODATKOWE
  - za jakie błędy grożą sankcje podatkowe
  - kiedy 30% a kiedy 100% sankcji
  - jak można uniknąć zagrożenia sankcją podatkową
  - możliwość obniżenia sankcji do 20%

   

    na górę strony 

   ROZLICZANIE VAT STRUKTURĄ – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEJ LINII INTERPRETACYJNEJ I ORZECZNICTWA.

  31 stycznia 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.
  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT 2018r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

  Prowadząca - Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca SKwP z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.


  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 24 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  I. Rozliczanie VAT strukturą - zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa.
  1. Kiedy liczyć współczynnik proporcji a kiedy pre-proporcji - wyjaśnienie i rozróżnienie pojęć, także zagadnień budzących największe wątpliwości.
  2. Metodologia określania współczynnika proporcji i pre-proporcji.
  3. Przykłady liczbowe określenia współczynnika proporcji i pre-proporcji.
  4. Omówienie praktycznych zagadnień i problemów dotyczących klasyfikacji poniesionych kosztów do czynności opodatkowanych, zwolnionych, mieszanych oraz nie podlegających VAT.
  5. Rozliczanie VAT strukturą - ujęcie podatkowe i rachunkowe.
  6. Dotacje unijne i VAT rozliczany strukturą - problemy z VAT możliwym do odliczenia, sposoby ograniczania ryzyka i zarządzanie rozliczeniami.
  II. Korekta roczna VAT- zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzecznictwa.
  1. Zasady i praktyczne aspekty obliczenia korekty rocznej VAT dla :
  - zakupów pozostałych,
  - środków trwałych o wartości nie przekraczającej 15 tys. zł.
  2. Pięcio- i dziesięcioletnia korekta VAT.
  3. Korekta wieloletnia w przypadku ulepszeń środków trwałych.
  4. Rozliczenie VAT przy zmianie przeznaczenia albo sprzedaży środków trwałych objętych korektą roczną.
  5. Rozliczenie VAT przy sprzedaży samochodu osobowego użytkowanego dla celów mieszanych.
  6. Przykłady liczbowe ilustrujące metodologię wykonania korekty rocznej VAT.
  III. Inne zagadnienia związane z odliczaniem VAT naliczonego i zmianą prawa do odliczenia.
  1. Zmiana przeznaczenia zapasów (materiały, towary, wyroby gotowe) - skutki w rozliczeniu VAT, przykład liczbowy.
  2. Rozliczenie inwentaryzacji zapasów - skutki w rozliczeniu VAT, przykłady liczbowe.
  3. Zaniechane inwestycje - skutki w rozliczeniu VAT, przykład liczbowy.
  4. Zakończenie działalności gospodarczej - skutki w rozliczeniu VAT, przykład liczbowy.

   

    na górę strony 

   ROZLICZENIA VAT W USŁUGACH BUDOWLANYCH OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO ORAZ INTERPRETACJI.

  01 luty 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

  Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczenia w zakresie podatku VAT w branży budowlanej. Omówienie zagadnień problematycznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz interpretacji.

  Prowadząca - Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca SKwP z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.


  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 25 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Mechanizm odwrotnego obciążenia (rc) w usługach budowlanych:
  - ryzyko dostawcy związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  - ryzyko odbiorcy związane z mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  - identyfikacja i możliwe metody zapobiegania bądź obniżania ryzyka.
  2. Metodologia rozpoznawania prawidłowej zasady rozliczenia VAT w usługach budowlanych:
  - przy świadczeniu usług pojedynczych,
  - przy świadczeniu usług kompleksowych (usługa + towar),
  - przy świadczeniu usług przez wykonawców i podwykonawców,
  - VAT przy rozliczeniach pomiędzy członkami konsorcjów realizujących kontrakty budowlane,
  - objaśnienia MRiF dotyczące usług budowlanych - analiza i wnioski
  3. Moment powstania obowiązku VAT przy świadczeniu usług budowlanych:
  - omówienie orzecznictwa oraz interpretacji dotyczących rozpoznania momentu powstania obowiązku w VAT przy świadczeniu usług długoterminowych,
  - możliwe metody zapobiegania bądź obniżania ryzyka związanego z wadliwym  rozpoznaniem momentu
  4. Odpowiedzi na pytania uczestników

   

    na górę strony 

   ŚRODKI TRWAŁE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNEW UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.

  07 luty 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prezentacji składników majątkowych stanowiących środki trwałe jako pozycji bilansowych i podatkowych.

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.
  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1. Istota pojęcia środki trwałe i inwestycje.
  1.1. „Podatkowe" i „bilansowe" rozróżnienie środków trwałych i inwestycji niefinansowych.
  1.2. Pojęcie inwestycji w kontekście środków trwałych - prawo bilansowe.
  1.3. Kryteria rozróżnienie nieruchomości (środek trwały czy nieruchomość inwestycyjna).
  1.4. Niskocenne składniki środków trwałych.
  1.5. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w polskich realiach.
  1.6. Środki trwałe w budowie a pojęcie inwestycji.
  1.7. Pojęcie środków trwałych wg MSR (MSR 16) - analiza porównawcza dla polskich warunków.
  1.8. Możliwość reklasyfikacji środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnych.
  2. Podatkowa i bilansowa wycena wartości początkowej środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych.
  2.1. Cena nabycia a cena zakupu - niezbędność kosztów zakupu.
  2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej w tym koszty finansowania.
  2.3. Znaczenie podatków pośrednie i bezpośrednie w wycenie.
  2.4. Prawa majątkowe a wycena środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych.
  2.5. Wycena zasobów otrzymanych niepieniężnie.
  3. Procedura obrachunkowa środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych.
  3.1. Metody naliczania i ustalania amortyzacji.
  3.1.1. Metoda liniowa.
  3.1.2. Metoda degresywno-liniowa (podatkowa).
  3.1.3. Metoda progresywna oraz degresywna.
  3.1.4. Metoda proporcjonalna („naturalna").
  3.2. Możliwość korekty metod i stawek amortyzacyjnych wg ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.
  4. Aktualizacja wyceny środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnej oraz test na utratę wartości.
  4.1. Modernizacja i remont - analiza porównawcza.
  4.2. Likwidacja środków trwałych (w tym analiza możliwości częściowych likwidacji środka trwałego).
  4.3. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży wg ustawy o rachunkowości i MSR.
  4.4. Test na utratę wartości.
  4.5. Wycena nieruchomości inwestycyjnej według kosztu historycznego i w wartości godziwej i jej skutki.
  5. Środki trwałe a problematyka leasingu.
  5.1. Leasing operacyjny a leasing finansowy w prawie podatkowym.
  5.2. Leasing w ujęciu ustawy o rachunkowości.

   

    na górę strony 

   ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD STYCZNIA 2018 R. ORAZ ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE 2017 R.

  26 stycznia 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Szkolenie skierowane jest do księgowych, przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

  Celem kursu jest zapoznanie się z najnowszymi zmianami w 2018 r. oraz omówienie zmian wprowadzonych w trakcie 2017r.

  Prowadzący - Pan Zbigniew Radek - biegły rewident, doradca podatkowy, specjalista  z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca SKwP.


  Odpłatność: • 280 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 300 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 19 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:

  I. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.
  1) Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania. Nowe zasady odliczania straty podatkowej.
  2) Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów- wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych
  z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, badanie rynku, usługi reklamowe, itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia" wartości niematerialnej i prawnej.
  3) Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do niektórych wartości niematerialnych i prawnych.
  4) Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług - modyfikacja przepisu dotyczącego ustalania przychodu z opłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych poprzez m.in. rozciągnięcie go na przypadki przekazania takich rzeczy nieodpłatnie.
  5) Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów - zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych - usunięcie
  cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów.
  6) Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności - zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT.
  7) Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwot stanowiących podział wyniku finansowego (tzw. nagród z zysku).
  8) Nowa wartość graniczna tzw. „środków trwałych niskocennych" - podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację lub dającej prawo nieidentyfikowania środka trwałego do 10.000 PLN.
  9) Zmiany w zakresie zaliczek - podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki w przypadku kwoty nie przekraczającej 1000 PLN.
  10) Nowy podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych o charakterze usługowym lub handlowym. („od nieruchomości komercyjnych").
  11) Zawężenie przedmiotowego zakresu zwolnienia z opodatkowania przychodów
  z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  12) Zmiana w definicji podmiotów powiązanych będących w relacji przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  13) Zmiany w przepisach o zagranicznej spółce kontrolowanej.
  II. Zmiany wprowadzone w trakcie 2017 r.
  1) Nowe prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - zmiana od sierpnia 2017r.
  2) Podatek u źródła od biletów lotniczych oraz podatek u źródła zapłacony
  za kontrahenta zagranicznego - zmiana od sierpnia 2017r.
  III. Nowe deklaracje, sprawozdania i oświadczenia dotyczące rozliczenia CIT za 2017 r.

   

    na górę strony 

   REWOLUCJA CIT 2018

  05 marca 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatku CIT.

  Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

   
  Prowadzący - Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 26 luty 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Nowa definicja podstawy opodatkowania.
  2. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania.
  3. Dochód na źródle przychodu.
  4. Strata na źródle przychodu.
  5. Podział przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów na źródła przychodów.
  6. Przychody ze źródła przychodów zyski kapitałowe.
  7. Przychody ze źródła przychodów - inne.
  8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów - kwoty brutto czy netto?
  9. Nowa klasyfikacja środków trwałych.
  10. Składniki majątkowe niskocenne.
  11. Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
  12. Podatek od nieruchomości komercyjnych.
  13. Podatek u źródła - bilety lotnicze.
  14. Nowa definicja podmiotów powiązanych.
  15. CIT- 8, CIT - TP.
  16. Pytania i odpowiedzi

                                                                                                                       

    na górę strony 

   ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

  Miejsce szkolenia: sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

   I dzień
  18 stycznia 2018r. - od godz. 9:00 - 15:30
  Prowadzący - Pan Hubert Grzyb - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych zagadnień.
  II dzień
  23 stycznia 2018r. - od godz. 9:00 - 15:30
  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność za udział w szkoleniu jednej osoby wynosi:

  460 zł. - za dwa dni szkolenia 16 godz. (18 i 23 stycznia 2018r.)


  Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową, lunch.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 15 grudnia 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.                                                                          

  Program szkolenia:                                              

  I dzień - 18 styczeń 2018r. - ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM

  A) Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/
  I. Zmiany 2018
  1) Nowa definicja dochodu.
  2) Dwa źródła przychodów w CIT.
  3) Przychody ze źródła zyski kapitałowe i źródła inne przychody.
  4) Możliwość rozliczania straty do 5 mln zł.
  5) Korekta dochodu w zw. z brakiem zapłaty w terminie.
  6) Limit na koszty finansowania dłużnego jako KUP.
  7) Zakup usług niematerialnych a KUP.
  8) Zapłata na niezgłoszone konto - skutki w CIT.
  9) Ceny transferowe.
  10) Pozostałe zmiany, w tym uproszczenia.
  II. Przychody.
  1) Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia - różne formy organizacyjno-prawne. Podstawowe skutki prawne i podatkowe.
  2) Zwolnienie z CIT dla podmiotów z branży leczniczej.
  3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych. Badania, testy. Usługi na zlecenie prokuratury i sądów.
  4) Przychody na zasadzie kasowej w służbie zdrowia.
  5) Problematyka zaliczek
  6) Rozliczenia z NFZ. Nadwykonania.
  7) Refakturowanie a data powstania przychodu.
  8) Nieodpłatne świadczenia. Częściowo nieodpłatne świadczenia.
  9) Korekta przychodów. Korekta w walucie obcej - jaki kurs?
  III. Koszty uzyskania przychodów w służbie zdrowia.
  1. Koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie.
  2. Działalność statutowa a koszty uzyskania przychodów.
  3. Dzień poniesienia kosztu - zmiana 2018.
  4. Rozliczanie kosztów w czasie. Koszty na przełomie lat.
  5. Nadwykonania a koszty uzyskania przychodów.
  6. Koszty reklamy i reprezentacji.
  7. Koszty koncesji, opłaty, odszkodowania, kary umowne jako koszty
  8. Wierzytelności jako koszty.
  9. Świadczenia na rzecz pracowników jako koszt uzyskania przychodów - kiedy zasada memoriałowa ? - kiedy zasada kasowa ?
  10.Korekta kosztów uzyskania przychodów.
  IV. Przekształcenie, łączenia, podziały, aporty - skutki w podatku dochodowym.
  V. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne na zakończenie roku informacje PIT i CIT. JPK na żądanie.
  B) Podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/
  I. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
  1. Terminy zapłaty podatku.
  2. Deklaracje i informacje w trakcie roku,
  3. Roczne deklaracje i informacje.
  II. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
  III. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego ,,u źródła" a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1).
  IV. Inne ,,roczne" obowiązki płatnika.
  C) Podatek od towarów i usług /VAT/
  I. Zmiany 2018.
  1. Split payment.
  2. Elektroniczny rejestr podatników.
  3. Solidarna odpowiedzialność.
  4. Korekta VAT w zw. z brakiem zapłaty.
  5. Faktury na firmy do paragonów.
  6. Kasy fiskalne 2018.
  II. Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł na przełomie roku.
  III. Zasady powstania obowiązku podatkowego.

  1. Moment wykonania usługi.
  2. Usługi ciągłe i świadczenia rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  3. Obowiązek podatkowy z tytułu podstawowej działalności.
  4. Data wykonania usługi. Data wystawienia faktury.
  5. Czynności na zlecenie sądów i prokuratury.
  6. Zaliczki, zadatki, przedpłaty, a moment powstania obowiązku podatkowego.
  7. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów, najmu, dzierżawy.
  8. Odwrotne obciążenie - import usług, w tym szkoleniowych oraz medycznych. Pozostałe przypadki odwrotnego obciążenia.
  9. Kiedy zaliczka nie wywołuje obowiązku podatkowego?
  10. Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu.
  IV. Zwolnienie z VAT dla usług medycznych. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji.
  V. Odliczanie podatku VAT w branży medycznej.
  1. Ogólne zasady odliczania VAT.
  2. Terminy odliczenia VAT.
  3. Odliczenie za pomocą proporcji.
  4. Preproporcja VAT.
  5. Roczna korekta VAT.
  6. Prezentacja danych w JPK.
  VI. Obowiązki sprawozdawcze VAT.
  1. JPK_VAT 2018.
  2. Deklaracje i informacje VAT-UE. Miesięczne czy kwartalne? Papierowo czy elektronicznie?
  3. Rejestracja i wykreślenie podatnika z rejestru.

  II dzień - 23 stycznia 2018r.- ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM
  1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawa podatkowego.
  1.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe w podmiotach leczniczych - analiza porównawcza (znaczenie KSR)
  1.2. Możliwość zastosowania MSR/MSSF
  1.3. Dodatkowe informacje w sprawozdaniu finansowym za 2017 (transakcje z podmiotami powiązanymi i o trwałym zaangażowaniu kapitałowym, transakcje nierynkowe, zagrożenia kontynuacji działalności)
  1.4. Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego - pojęcie istotności
  1.5. Sprawozdawczość dla jednostek „Mikro" i „Małe" oraz uproszczenia wycen dla podmiotów leczniczych
  2. Skutki zmiany polityki rachunkowości i błędów w sprawozdaniu za 2017 rok
  2.1. Korygowanie błędów poprzednich okresów sprawozdawczych i innych
  2.2. Korekty wynikające ze zmiany szacunków i zmiana zasad rachunkowości
  3. Ujęcie bilansowe w podmiotach leczniczych kategorii istotnych dla zamknięcia rocznego 2017
  3.1. Świadczenia medyczne na przełomie roku
  3.2. Zdarzenia nadzwyczajne
  3.3. „Nadwykonania" i ich ujęcie
  3.4. Nieruchomości inwestycyjne
  3.5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
  4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym
  4.1. Istota pojęcia środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych - „podatkowe" i „bilansowe" rozróżnienie
  4.2. Części składowe środków trwałych - możliwość identyfikacji i wyodrębnienia (KSR 11)
  4.3. Kryteria klasyfikacji w zakresie nieruchomości inwestycyjnych i środków trwałych - analiza porównawcza
  4.4. Nieruchomości inwestycyjne wykorzystywane na cele pracownicze
  5. Wycena zapasów w jednostkach gospodarczych
  5.1. Wycena na dzień bilansowy zapasów
  5.2. Metody ustalania utraty wartości zapasów i ich księgowe ujęcie
  6. Metody i techniki szacowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych (zgodnie z KSR 6)
  6.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne a rezerwy - analiza porównawcza
  6.2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
  6.3. Rezerwy na odsetki oraz odszkodowania
  7. Odrębne raportowanie w podmiocie leczniczym
  7.1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - istota sporządzania
  7.2. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ dla podmiotu tworzącego
  7.3. Program naprawczy w kontekście poniesionej straty w 2017
  8. Inwentaryzacja i procedura sporządzania, zatwierdzania oraz odpowiedzialność za sprawozdanie za 2017 rok
    

    na górę strony 

   PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

  23 stycznia 2018r. godz. 10:15, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach    

    Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.
  Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne omówienie zmian w podatku VAT 2018r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady dotyczące omawianej tematyki.

  Prowadzący - Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wykładowca oraz autor publikacji, wysokiej klasy ekspert z zakresu prawa podatkowego.


  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 16 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  • Zmiany od 2018 r. w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.
  • Objęcie mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r., obowiązkiem przekazywania informacji o ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego (bez wezwania organu podatkowego) - JPK-VAT.
  • Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2017 r.:
  - rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem, wprowadzenie odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.,
  - zmiany w zakresie potrącania VAT - u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
  - wprowadzenie tzw. „sankcji VAT-owskiej" - dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku naruszenia przepisów ustawy,
  - zmiany w zakresie „zwrotu bezpośredniego" nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
  - zmiany w zakresie rejestracji podatników, rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ podatkowy z urzędu wykreśla podatnika z rejestru,
  - pozostałe zmiany.
  • Obowiązki podatników związane z JPK.
  • Zmiany, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie prowadzenia ewidencji VAT.
  • Wprowadzenie klauzuli nadużycia prawa w ustawie o VAT i jej znaczenie dla podatników.
  • Refakturowanie usług - zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
  • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
  • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT - em np.:
  - zasady rozliczania skont,
  - konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
  - kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,
  - zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury,
  - zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT - em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,
  - podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej,
  - podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych,
  - opakowania zwrotne (przypadki, gdy zwiększają podstawę opodatkowania).
  • Faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej
  i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
  • Anulowanie faktur.
  • Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:
  - zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  - usługi i dostawy wykonywane częściowo,
  - obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
  - zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich  znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
  -szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów" (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usług i ochrony i dozoru mienia itp.,
  - obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
  • Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT - u naliczonego przez nabywcę.
  • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
  • Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
  • Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności - zasady rozliczania na gruncie VAT.
  • Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.
  • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - zasady rozliczania na gruncie VAT.
  • Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
  • Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  • Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:
  - terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
  - zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
  - potrącanie VAT -u naliczonego z faktur za „media",
  - potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych,
  najmu, leasingu, licencji itp.
  - zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
  - terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
  - potrącanie VAT - u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek.
  • Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.
  • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie
  lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
  • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
  • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
  • Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę.
  • Zasady wystawiania faktur np.:
  - terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
  - wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,
  - przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
  - zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
  • Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
  • Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik nie płaci należności z faktur, obowiązek dokonywania korekt przez dłużnika, terminy, warunki itp.
  • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
  • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
  • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
  • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
  • Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
  • Pozostałe zagadnienia.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.

  na górę strony 

   

   CENY TRANSFEROWE ORAZ MIĘDZYNARODOWA WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH – NOWA REGULACJA PRAWNA – UJĘCIE PRAKTYCZNE

  06 marca 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach    

  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Zostaną szczegółowo omówione zasady ustalania i stosowania cen transferowych.
  Adresaci szkolenia: pracownicy działów finansowych oraz księgowych, kontrolerzy finansowi, doradcy podatkowi, dyrektorzy finansowi.

  Prowadzący -
  Pan Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Odpłatność: • 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                       • 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 27 luty 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.


  Program szkolenia:

  1. Identyfikacja podmiotów powiązanych.
  • Podmioty powiązane w transakcjach międzynarodowych,
  • Podmioty powiązane z transakcjach krajowych,
  • Podmiot zagraniczny a podmiot krajowy,
  • Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe,
  • Powiązania przez zarząd oraz radę nadzorczą,
  • Prokurent jako podmiot generujący powiązania,
  • Powiązania rodzinne jako powiązania osobowe,
  • Transakcje z udziałem spółek osobowych,
  • Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych,
  • Transakcje między centralą oraz zakładem.
  2. Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Kroki wstępne przed doborem metody do transakcji,
  • Analiza danych porównawczych - analiza porównywalności podmiotu - analiza porównywalności przedmiotu,
  • Uwzględnienie istniejących różnic - analiza funkcjonalna - przyjęta strategia  gospodarcza - mechanizm kompensaty umyślnej - inne,
  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
  • Metoda ceny odprzedaży - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
  • Metoda rozsądnej marży koszt plus - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
  • Metoda marży transakcyjnej netto - porównanie wewnętrzne - porównanie zewnętrzne,
  • Metoda podziału zysków,
  • Usługi o niskiej wartości dodanej - sposób ustalania klucza podziału kosztów - wydatki akcjonariusza - opis usług o niskiej wartości dodanej.
  • Dobór metody do transakcji (produkcja, handel, świadczenie usług, w tym usług finansowych).
  3. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Transakcja a inne zdarzenia - nowe orzecznictwo,
  • Nowe oraz stare limity dokumentacyjne - porównanie,
  • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (local file) oraz informacja o grupie podmiotów powiązanych (master file) - podobieństwa i różnice,
  • Elementy dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - nowa oraz stara regulacja - porównanie,
  • Elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych,
  • Termin sporządzenia master file oraz local file.
  4. Obowiązki informacyjne.
  • Prezentacja na poziomie zeznania podatkowego - oświadczenie w przedmiocie posiadania dokumentacji - możliwe sankcje za nieprawdziwe oświadczenie - załącznik do zeznania CIT TP.
  • Międzynarodowa wymiana informacji podatkowej - nowa regulacja - obowiązki informacyjne na poziomie grupy kapitałowej - obowiązki informacyjne na poziomie centrali w przypadku prowadzenia działalności przez zakład -
  dokument Country by Country.
  5. Ograniczenie ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  • Zakres i znaczenie zastosowania ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • Przegląd najważniejszych interpretacji w sprawach cen transferowych.
  • Zakres i znaczenie zastosowania orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
  • Przegląd najważniejszych orzeczeń w sprawach cen transferowych,
  • Duży GAAR oraz małe GAAR a ceny transferowe - zakres i znaczenie zastosowania opinii zabezpieczających w sprawach cen transferowych.
  • Ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową a ceny transferowe - przegląd ostrzeżeń wydanych przez MF.
  • Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych - porozumienia jednostronne - porozumienia dwustronne oraz porozumienia wielostronne.
  • Podatkowa grupa kapitałowa - w jakim zakresie nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.
  6. Pytania i odpowiedzi.

                                                                                             

    na górę strony 

   PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018R.

  08 STYCZNIA  20178. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

   Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką.
  Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT.


  Prowadząca - Pani Bożena Nowicka - doradca podatkowy. autorka publikacji z zakresu problematyki podatkowej, wieloletni wykładowca SKwP.

  Odpłatność: · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe 
                       · 320 zł. - pozostałe podmioty


  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 02 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:
  1) Wybrane świadczenia oferowane przez pracodawców na rzecz pracowników i ich skutki podatkowe.
  2) Należności z umów oraz dodatkowe świadczenia oferowane dla zleceniobiorców, twórców dzieł, oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o zarządzanie.
  3) Zasady opodatkowania należności wypłacanych na rzecz osób fizycznych niemających w Polsce zamieszkania (nierezydentów) - w tym pobór podatku u źródła.
  4) Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników, zleceniobiorców i członków zarządu sprawujących swoją funkcję na podstawie powołania.
  5) Używanie przez pracowników samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych oraz podróżach służbowych.
  6) Zasady naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez zakłady pracy po zmianach obowiązujących od 2018 roku, w tym:
  - zmiany w zasadach naliczania 50% koszty uzyskania przychodów,
  - podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
  - zniesienie obowiązku sporządzania rocznych obliczeń podatku dla pracowników.
  7) Zasady naliczania i pobór podatku od świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych po zmianach obowiązujących od 2018 roku, w tym:
   - zapomogi,
   - wycieczki,
   - świadczenia dla rzeczowe i pieniężne dla pracowników,
   - świadczenia dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) i członków ich rodzin,
   - dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
  8) Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze płatnika podatku PIT związane z zamknięciem 2017 roku, w tym terminy i zasady sporządzania informacji podatkowych PIT-11, IFT-1R, PIT-8C.
  9) Zmiany w odliczeniach indywidulnych ulg i odliczeń od podstawy opodatkowania.
  10) Odpowiedzialność karno-skarbowa płatnika podatku PIT.
  11) Wybrane, ciekawe orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  na górę strony  

    
   

   SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW) I JEGO WYKORZYSTANIE W OCENIE KONDYCJI FINANSOWEJ

  29 STYCZNIA 2018r. godz. 9:00, sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

  Celem szkolenia jest omówienie zasad i metod sporządzania i analizy rachunku przepływów pieniężnych - Cash Flow. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą przygotowania tej części sprawozdania finansowego.

  Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.


  Odpłatność:  · 290 zł. - członkowie wspierający i jednostki budżetowe
                     · 320 zł. - pozostałe podmioty

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 22 stycznia 2018r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

  Program szkolenia:

  1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce z uwzględnieniem prawa podatkowego
  1.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe w polskich realiach gospodarczych - analiza porównawcza
  1.2. Krajowe standardy rachunkowości
  1.3. Obligatoryjność i zakres wykorzystania MSR/MSSF
  2. Rachunek przepływów środków pieniężnych (CF) jako element sprawozdania finansowego
  2.1. Obligatoryjność i fakultatywność sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych
  2.2. Terminarz sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych
  2.3. Zeznanie podatkowe a rachunek przepływów środków pieniężnych
  2.4. Ogłaszanie i publikowanie rachunku przepływów środków pieniężnych
  3. Wyodrębnianie typów działalności w rachunku przepływów pieniężnych
  3.1. Typy działalności w rachunku przepływów pieniężnych a pozostałe elementy sprawozdania finansowego
  3.2. Działalność operacyjna
  3.3. Działalność inwestycyjna
  3.4. Działalność finansowa
  4. Praktyczne aspekty sporządzania rachunku z przepływów środków pieniężnych
  4.1. Założenia podstawowe
  4.2. Niezbędne dane dodatkowe potrzebne do sporządzenia CF
  4.3. Wyodrębnianie rodzajów przepływów środków pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa)
  4.4. Analiza odsetek i różnić kursowych z różnych typów działalności
  4.5. Wynik na sprzedaży aktywów a sporządzanie CF
  4.6. Rozrachunki, rezerwy i dotacje w sporządzaniu CF
  4.7. Podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zaliczki w prezentacji CF
  4.8. Wersja pośrednia i bezpośrednia CF - analiza porównawcza
  4.9. Przykład rachunku przepływów środków pieniężnych w wersji bezpośredniej i pośredniej
  5. Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej
  5.1. Wykorzystanie w ocenie rentowości
  5.2. Analiza płynności na podstawie CF
  5.3. Zadłużenie a przepływy środków pieniężnych
  5.4. Statyczna i dynamiczna ocena płynności

        

                 

                                                                         

    na górę strony 

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!