Informacje

 • WAŻNE! Mikroprzedsiębiorco! Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współdziała z Ministerstwem Finansów w prowadzeniu kampanii informacyjnej, dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców.

  Nowy obowiązek wysyłania JPK-VAT dotyczy Ciebie, jeśli:
  - prowadzisz swoją małą firmę i zatrudniasz w niej do 10 osób
  - jesteś podatnikiem VAT (składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K).
 • Znamy już zwycięzców VI-tego Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych
 • DNI DLA BIZNESU - III Forum finanse i podatki dla przedsiębiorcy 27 października 2017r. odbyła się konferencja „DNI DLA BIZNESU- III Forum finanse i podatki dla przedsiębiorcy”.

  Wydarzenie zorganizowano we współpracy Targów Kielce, Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Kielcach.

 • 2017 ROKIEM KSIĘGOWEGO Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).
 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Jubileusz 60-lecia SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach Dziękujemy za okazaną życzliwość, otwartość, obecność i uśmiech wszystkim biorącym udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia naszego Oddziału, który odbył się 21 września 2017 roku.
 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY księgowych, biegłych rewidentów oraz członków i sympatyków Organizacji na

  V BAL KSIĘGOWEGO

  Termin: 3 luty 2018 r.

 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA

Zapraszamy na spotkanie w Klubie - 30 STYCZNIA 2018r. godz. 16:00

Temat: ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, POPRAWIANIE BŁĘDÓW, ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM- UJĘCIE I PREZENTACJA

Prowadzący: Pan Michał Dziewięcki- biegły rewident, dyplomowany księgowy, wykładowca SKwP.

więcej »

BILANS 2017 - KIELCE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe a także doradców podatkowych na szkolenie BILANS 2017 – RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU
Uwaga !!! Grupa IV Zmiana miejsca szkolenia

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103-


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

EXCEL WARSZTATY - 3 stopnie wtajemniczenia


Etap 2 Poziom średniozaawansowany - Warsztaty planowane są w okresie styczeń, luty 2018r.

Terminy podamy po zebraniu grupy chętnych

więcej »

ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH


I dzień - 18 stycznia 2018r. godz. 9:00-15:30
II dzień - 23 stycznia 2018r. godz.9:00-15:30

więcej »

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG


23 stycznia 2018r. godz. 10:15

więcej »

REWOLUCJA CIT 2018


05 marca 2018r. godz. 9:00

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt w dniu 06 grudnia 2017r. godz. 17:30

Temat: Zachowanie tajemnicy zawodowej

Prelegent - Małgorzata Garstka

więcej »

EXCEL WARSZTATY - 3 stopnie wtajemniczenia


Etap 1 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy


Etap 2 Poziom średniozaawansowany - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy.


Etap 3 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 15:00.

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

Polecamy

  • Kaledarium
 • Polecamy!