JPK_VAT - mikroprzedsiębiorcy

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązkiem przesyłania JPK-VAT przez mikroprzedsiębiorców,  Zarząd Oddziału Okręgowego w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce włączając się w kampanię informacyjno-promocyjną Ministerstwa Finansów, organizuje spotkania dla przedstawicieli zainteresowanych podmiotów z ekspertami administracji skarbowej.


Celem spotkań będzie objaśnienie obowiązków ciążących na przedsiębiorcach – na czym one polegają i czemu służą oraz w jakich terminach mają być realizowane.


Nie przewiduje się prowadzenia szkolenia uczestników spotkań w zakresie techniki wykonywania tych czynności, bowiem funkcje te powierzane są księgowym.


28 listopada br. godz. 16.00   zapraszamy  Państwa na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Kielce, ul. Zagnańska 84A III piętro.

Po każdym ze spotkań proponujemy dla zainteresowanych konsultacje z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem, proszę o zgłoszenie się mailowo na adres: szkolenia@kielce.skwp.pl

 

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy pismo Podsekretarza Stanu MF skierowane do przedsiębiorców.

 

                                                       Z poważaniem,
    
                                                            Halina Gąsior-Mikulska
                                                                  /-/ Prezes Zarządu


 

 

 

 

 

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!