Etyka zawodowa

Zostań Sygnatariuszem

„Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości"

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wypracowało „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości", który w czerwcu 2007r. zaakceptowany został przez Krajowy Zjazd Delegatów SKwP, będący reprezentantem polskiego środowiska księgowych. Stosowanie zasad Kodeksu jest rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem winna zapoznać się z Kodeksem i postępować zgodnie z jego zasadami. Może również zostać Sygnatariuszem Kodeksu składając w tym celu odpowiednie oświadczenie.

Oświadczenie to składa się do Zarządu Głównego SKwP za pośrednictwem Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach, ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce.
Po zarejestrowaniu oświadczenia osoba lub jednostka prawna stanie się oficjalnym Sygnatariuszem Kodeksu i będzie miała prawo do informowania o tym swoich partnerów i klientów.

Zachęcamy do zostania Sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości" ażeby grono popierających rzetelne i właściwe działania w rachunkowości było jak największe, co będzie najlepszym potwierdzeniem rzetelności naszej profesji.

Tekst Kodeksu i wzór oświadczenia Sygnatariusza znajduje się na stronie: http://www.skwp.pl/Kodeks,Zawodowej,Etyki,w,Rachunkowosci,3356.html

W imieniu Zarządu Okręgowego SKwP w Kielcach

Prezes Zarządu mgr inż. Halina Gąsior-Mikulska


Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!