Informacje

Aktualności

KLUB KSIĘGOWEGO I BIEGŁEGO REWIDENTA

Zapraszamy na spotkanie w Klubie - 27 luty 2018 r. godz. 16:00

Temat: Wybrane zagadnienia w CIT od 01.01.2018

Prowadzący: Pan Zbigniew Radek - biegły rewident, dyplomowany księgowy, wykładowca SKwP.

więcej »

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

W związku z podjętą przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatywą wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach proponuje Państwu cztery stopnie kształcenia w ramach opracowanej ścieżki edukacyjnej, która przedstawia się następująco:

I stopień- DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - księgowy - kod zawodu 331301

ZAPRASZAMY !! od 01 marca 2018r. (czwartek) na kurs w systemie dziennym

Terminy kursu:

Marzec 2018r. – 01, 08, 15, 22

Kwiecień 2018r. – 05, 12, 19, 26

Maj 2018r. – 10, 17, 24

Czerwiec 2018r. – 07 - egzamin


II stopień – DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI - specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103-


III stopień – DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - główny księgowy – kod zawodu 121101;

IV stopień – dyplomowany księgowy

Oddział Okręgowy w Kielcach planuje zorganizować w najbliższym czasie kursy na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

więcej »

EXCEL WARSZTATY - 3 stopnie wtajemniczenia


Etap 2 Poziom średniozaawansowany - Warsztaty planowane są w okresie styczeń, luty 2018r.

Terminy podamy po zebraniu grupy chętnych

więcej »

PRAWO PRACY WIOSNA 2018R.


08 marca 2018r. godz. 9:00

więcej »

REWOLUCJA VAT 2018


08 luty 2018r. godz. 9:00

więcej »

REWOLUCJA CIT 2018


05 marca 2018r. godz. 9:00

więcej »

KLUB ZAINTERESOWAŃ RACHUNKOWOŚCIĄ I FINANSAMI

Zapraszamy członków klubu na odczyt w dniu 06 grudnia 2017r. godz. 17:30

Temat: Zachowanie tajemnicy zawodowej

Prelegent - Małgorzata Garstka

więcej »

EXCEL WARSZTATY - 3 stopnie wtajemniczenia


Etap 1 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy


Etap 2 Poziom średniozaawansowany - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy.


Etap 3 Poziom podstawowy - terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy

więcej »

Klub Seniora zaprasza!!!

Klub Seniora działający przy Oddziale Okręgowym w Kielcach, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych (emerytów i rencistów) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 15:00.

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

więcej »

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenia ich na najwyższym poziomie

więcej »

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH OD PODSTAW

SZKOLENIE OD PODSTAW!!! – 15 godz. -

więcej »

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 40 godz. - uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!